פתיחה לקנות+שבת סורו מני

  • הרב משה ליכטנשטיין
דברי תורה על הקינות של ט' באב מפי ראש הישיבה משנת תשע"ד.
 

download