צדקת הצדיק 16, אות לט' המשך

  • הרב ברוך גיגי

download