קדושת השבת, המועדים ויום הכיפורים

  • הרב ברוך גיגי

download