דילוג לתוכן העיקרי

קש"ת - ענייני מועדים

הסדרה עוסקת בענייני מועדים באופן כללי, ללא התייחסות למועד ספציפי. היא מבארת את מדרג הקדושה ואת היחס שבין יום טוב אחד לשבת או ליום טוב אחר, וכן עוסקת בתעניות ובדיניהן.