קדש ורחץ - נטילת ידיים הראשונה בליל הסדר

  • הרב משה ליכטנשטיין
אחד השיעורים שהועברו בבוקר הלימוד "אשר בחר בנו" בד' בניסן תשע"ט - סוף זמן חורף.
מראי מקומות לשיעור זה בקובץ המצורף.