קיימו וקבלו היהודים

  • הרב יעקב מדן
לקראת חג פורים תשע"ט, הועבר בירושלים, מוצ"ש שבת זכור

download
17/03/19