קניית מידת הפרישות ותחילת מידת הטהרה

  • הרב יעקב מדן

download