קנין כסף בפרוטה בקידושין

  • הרב משה ליכטנשטיין

download