קריעה על ירושלים ועל מקום המקדש

  • הרב יצחק ברט

download