קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #24, הפקר #3

  • הרב יוסף צבי רימון

download