קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #25, הפקר למעשה

  • הרב יוסף צבי רימון

download