שבת (6) – יום השבת

  • הרב אלעד גוטמן
בית המדרש הוירטואלי

 

עבודת ה'

שיעור ארבעים ושתים - שבת (6) – יום השבת

הפעם נעיר כמה הערות לגבי יום השבת. שבת בבוקר, התפילה מאוחרת ואפשר לשון עוד קצת - שינה בשבת תענוג. בעזרת מאמץ קטן אפשר להגיע לתפילה בנחת, אולי אפילו להקדים בכמה דקות. באופן כללי, כדאי לדאוג שכל ההתנהלות בשבת תהיה בנחת ובשלווה.

תפילת שבת היא ארוכה. שוב, כמו בערב שבת, המשמעות היא שיש זמן להתרכז. אפשר לנסות ל"נצל" את הזמן להתבונן בקטעים שנאמרים גם בימות השבוע, כגון פסוקי דזמרא וברכות ק"ש, על מנת ל"הטעין" אותם במשמעות חדשה שתלווה אותנו גם בימות החול.

לגבי קריאת התורה, במקומות רבים מדובר על קריאת התורה כמעמד מתן תורה בזעיר אנפין. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך התורה ומעביר את המסר השבועי שלו אלינו. בעקבות המהר"ם מרוטנבורג היו שנהגו לעמוד בשעת קריאת התורה על מנת לבטא בדיוק את הנקודה הזו. "...צריך כל אדם להעלות על דעתו כששומע הקריאה מפי הקורא כאילו קיבלה באותה שעה מהר סיני...." (ב"ח אורח חיים קמא, א).

סעודת שבת בבוקר על פי ההלכה היא הסעודה החשובה מבין הסעודות (שולחן ערוך אורח חיים רעא, ג), ולכן ראוי שסעודה זו תהיה מכובדת אף יותר מסעודת ליל שבת. הדברים נכונים הן ברמת התבשילים, ולכן היו שהקפידו להוסיף דווקא לסעודת היום דגים, והן ברמת דברי התורה ושירי השבת.

החכם עיניו בראשו, ולכן קביעת שעורים או חברותות לזמן הצהרים לאחר הסעודה, יכולה להתברר כפספוס גם של שנת צהרי שבת וגם של החברותא או השיעור. לפעמים עדיף לשון עוד קצת ולקבוע שיעור קצר אבל איכותי, או חברותא מצומצמת אך משמעותית.

לעיתים, במיוחד בשבתות החורף הקצרות, קורה שסעודה שלישית לא זוכה לכבוד המגיע לה. על כן, כדאי להתכונן מראש גם בגשמיות וגם ברוחניות. השקעה במאכל טעים במיוחד, אפילו בכמות קטנה, יכולה לעורר חשק לשבת לשולחן. יתכן שכדאי לקבוע סעודה שלישית עם קבוצת חברים מתאימים, כשמראש מציבים לעצמינו מטרה לרומם את הסעודה שלישית. כמובן שנתינת מקום מרכזי לשירים המתאימים לסעודה שלישית יכולים לעצב אוירה טובה ומשמעותית

ר' אלעד גוטמן