שיחה בעניין הצעת חוק למינוי הרב הצבאי

  • הרב יעקב מדן

download