שיעורים מוקלטים בגיטין מאת הרב עזרא ביק

  • הרב עזרא ביק
   

תורת חיים. המרכז ללימוד גמרא

 

גיטין

 

 
שיעור 01: קידושי חוץ (דף פב.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 02: חוץ בקידושין (דף פ"ב:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 03: ארבעה זקנים (דף פ"ג.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 04: שלא תשתי יין (דף פ"ג:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 05: ע"מ שתבעלי לפלוני (דף פ"ד.)  
שיעור 06: נוטלה הימנה (דף פד:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 07: חוץ מאביך (דף פה.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 08: גופו של גט (דף פ"ה.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 09: כתב ידו (דף פ"ו.)  
שיעור 10: עדי חתימה כרתי (דף פ"ו:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 12: גט מעושה (דף פ"ח:)  
שיעור 13: עילת גט (דף צ.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 15: כתב ע"ג כתב (דף י"ט.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 16: מקרעין וכתב בלוע (דף י"ט:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 17: לשמה בגט וסוטה (דף כ.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 18: חק תוכות ומוקף גויל (דף כ') MP3 אודיו בלבד
שיעור 19: בעלות הבעל על הגט (דף כ) MP3 אודיו בלבד
שיעור 20: קנין חצר בגט (דף כ.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 21: מחוסר קציצה ומחובר (דף כ"א:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 23: הכל כשרים לכתוב את הגט (דף כ"ב:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 24: הכל כשרים להביא את הגט (דף כ"ג.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 25: לא חזרה שליחות אצל הבעל (דף כ"ד.) MP3 אודיו בלבד