שיעורי אירוע היובל

  • רבני ותלמידי הישיבה
הרב ברוך גיגי, 

שמחת תורה ומצוות הקהל

הרב מנחם ליבטאג, 

Tzelem Elokim in the doctrine of the Yeshiva

הרב ד"ר שוקי רייס, 

חדשנות בשירות התנ"ך

הרב ד"ר מרדכי סבתו, 

יובל היא תהיה לכם

הרב פרופ' יצחק ברנד, 

הלכה ומוסר - בין שני הרים: עיון במשנתם של ראשי הישיבה זצ"ל

 
ראשי הישיבה הרב ברוך גיגי, הרב יעקב מדן, והרב משה ליכטנשטיין,