שכח של שבת ביום טוב שחל בשבת

  • הרב ברוך גיגי

download