תפילה דאורייתא או דרבנן - מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן

  • הרב ברוך גיגי

download