15 תפילת העמידה: עמידה לפני המלך

  • הרב עזרא ביק

download