16 תפילת העמידה: ה' שפתיי תפתח

  • הרב עזרא ביק

download