19: פרקי יומן

  • ישעיהו יחיאלי

מגנזך הישיבה

מדור זה יוקדש לתעודות, מיסמכים ותמונות הקשורים לתולדות הישיבה, מיום הקמתה ועד היום. בוגרים שיש בידם חומר מעניין, מתבקשים לשולחו למערכת (החומר יצולם ויוחזר לשולח, במידה וידרוש זאת). החומר שייאסף יצטרף לחומר הרב המצוי בארכיון הישיבה, ונמצא כעת בשלבי מיון וסידור.

ישעיהו יחיאלי: פרקי יומן[1]

יום שלישי, ט' שבט

כן, היה כדאי לחכות. קמנו בבוקר ומעטה לבן כיסה את האזור.

הניתוק החל להיות מורגש בכך שאוטובוס לא מגיע וממילא גם הרבנים נשארו בירושלים. אספקת המים הופסקה וגם החשמל. המשק[2] נסע אחר הצהריים לחתונתם של חינה וקותי בכפר הרא"ה. הרי חברון לבשו שמלה לבנה. בערב גם חשמל לא היה ולמדנו לאור נרות ו'לוקסים' קלושים.

יום חמישי, יא' שבט

הבוקר כבר חודשה התנועה בכביש (עדיין לא אוטובוסים), וידעיה[3] הגיע עם הרב עמיטל ובפיהם סיפור לא רגיל: ידעיה החליט להגיע הנה אתמול בכל מחיר. לקח גם את הרב עמיטל, העמיס על ה"סוסיתא" כמה תנורים וביסקויטים והתחילו לנוע. ה"סוסיתא" התנהגה למופת וכך, אחרי כמה שעות, הגיעו עד בתי חסן ולא יכלו להמשיך. ממש 300 מטרים מהכפר. בינתיים החל להחשיך ושוב ירד שלג. אנחנו לא ידענו מכלום. להם לא נותרה ברירה ונסעו ברברס עד הכביש וחזרו ירושלימה. כל הכבוד לאמץ ולרצון הטוב!

יום שני, טו' בשבט

היום נערך בחברון יום עיון מטעם משרד הדתות. בסופו הם ביקרו אותנו בדרכם ירושלימה. הם נכנסו לבית המדרש, כחמישים מרבני ירושלים והפרוזדור, ובראשם הרב זוין שליט"א.

ב"כרם ביבנה" הוכתר הרב שביב שליט"א.

בארוחת הצהרים הובאו פירות הארץ, ונערכה מסיבה צנועה. אחרי שירה בציבור אמר הרב עמיטל מלים מעניינא דיומא וחנן[4] ערך חידון קצר בנושא ארץ ישראל ופירותיה.

אחר הצהריים נערך טקס מסירת הספרים מטעם המדרשיה[5] שהיתה מיוצגת על ידי מר סדן ומר פרנקל.

בשלב ראשון הם הביאו את סדרת ספרי המאירי על הש"ס.

יום חמישי, יח שבט

קוריוז: אחד מהטיולים הרבים שפוקדים כאן את האיזור בימי ראשית האביב הללו, כשהשקדיה פורחת ושמש פז זורחת, היה של אוניברסיטת תל אביב. אחד מהם, דווקא בחור דתי התבטא: אינני מבין איך במקום כזה יש מוסד כזה כשלנו, ישיבה?!

תגדל - תבין!

ביקור ראש הישיבה, הרב עמיטל שליט"א, אצל תלמידי הישיבה, עם סיום קורס הצניחה. בין השאר נראים בתמונה: שלמה לוי, דוד נתיב, יהודה זליקוביץ', יצחק מוזיקנט, פנחס פייניק, משה רוזנפלד, דניאל טפרברג, יצחק חריף, שמעון ריין, אהרן קופרמן, אברהם מורלי, חיים מרנץ, עמוס ספראי, איתן צדוק, ידעיה הכהן, אלי ברקוביץ', מיכאל שטייג, אלי פורת, יצחק הלפרין.

"ביני אילני רברבי": הרב שלמה קוק ז"ל, רבה הראשי של רחובות, וראש הישיבה הרב עמיטל שליט"א, מהלכים בשבילי כפר עציון, בסמוך לבית המדרש

אוכלים מפירות הארץ בחדר האוכל של הישיבה בכפר עציון, בשנת תש"ל.

 

[1] דברים שנכתבו על ידי בוגר המחזור הראשון, ישעיהו יחיאלי, בעת שלמד בישיבה.

[2] קיבוץ כפר עציון בו שכנה הישיבה בימיה הראשונים.

[3] ידעיה הכהן, כיום מנהל הישיבה.

[4] חנן פורת.

[5] מועצת תלמידי "מדרשיית נעם" בפרדס חנה וועד ההורים שלה אימצו את הישיבה, ותרמו ספרים תורניים לספרייתה.