דילוג לתוכן העיקרי

מעמדם ההלכתי של חוקי המדינה (ב)

הרב דניאל וולף
01.01.2015
58:59 זמן האזנה

קיים מתח בין הכלל "דינא דמלוכתא דינא" לבין האיסור על שפיטה בערכאות עכו"ם

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)