האם אני יכול להסביר את הרע בעולם?

  • רבני ותלמידי הישיבה

download