דילוג לתוכן העיקרי

קו וצימצום

הרב משה כהן
11.08.2014
בית המדרש הוירטואלי

&nbsp

עיון ב'נפש החיים'

קו וצימצום

ר' חיים ממשיך לדון בשתי הבחינות שמצידנו ומצד ה' ומוסיף לבאר את המושגים המופיעים באר"י ביחס לבריאת העולם. הוא מביא שני מושגים המופיעים בתחילת ספר אוצרות חיים המתארים את יצירת העולם יש מאין ואת התהליך שהוביל לכך:

"דע כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט ונקרא אין סוף. ולא היה שום חלל... וכשעלה ברצונו הפשוט להאציל הנאצלים לסיבה נודעת... ואז צמצם עצמו באמצע האור שלו ונשאר חלל בינתיים... וזה מקום החלל הוא עגול בהשוואה אחת מכל צדדיו עד שנמצא עולם האצילות וכל העולמות נתונים תוך החלל הזה ואור א"ס מקיפו בשווה מכל צדדיו. והנה כאשר צמצם עצמו אז דרך צד אחד מן החלל העגול ההזה המשיך דרך קו אחד ישר דק כעין צינור אחד אור הנמשך מהא"ס אל תוך החלל הזה וממלא אותו".

פירוש המושג צמצום הוא הסתר וכיסוי, ולא סילוק והעתקה ממקום למקום. כלומר, אין להבין ח"ו שהקב"ה נסתלק מן העולם ואינו נמצא בו אלא רק משגיח עליו אלא להיפך. החיות האלוקית הא"ס ממלאת את כל היש בשווה שכן הוא ממלא כל עלמין כאמור בעיונים הקודמים, אך הקב"ה מסתיר זאת מאיתנו ואין אנחנו רואים את נוכחות אור הא"ס במלואו. בחינה זו היא מלמעלה למטה ובה לא שייכים חילוקי מדרגות שכן הנוכחות האלוקית היא מליאה בכל העולמות בשווה.

לעומת בחינה זאת, קיימת הבחינה השניה של הקו. בחינה זו היא מצד השגתנו מלמטה כלפי מעלה שאנחנו משיגים את סדר העולמות כפי השתלשלו עד הנבראים בעולם שלנו. מצד בחינה זו קיימות בעולם עשר קדושות ושלוש מחנות מקודשות כלשון המשנה בכלים (פרק א, משנה ו). האר"י באר שלשם הצמצום נוצר חלל פנוי על מנת שהכלים מקבלי השפע של הא"ס יוכלו להופיע בו ולא יתבטלו לשורשם בא"ס. מה פשר אותו חלל פנוי? מבאר הרמח"ל בקל"ח פתחי חכמה (פרק כו) מבאר שאותו חלל פנוי הוא:

"אור נאצל הנקרא רשימו מן האור הקדום לרוב גדלותו לא היה מושג... זה המקום נקרא חלל והוא פנוי מאור אין סוף דהיינו שאין הבלתי תכלית נמצא בו כבתחילה".

קשה להבין מהי כוונתו המדויקת של הרמח"ל אך ר' חיים מזהיר שלא לחקור יותר מדי במהות עניין הצימצום כיון שהוא נסתר מהשגתנו ולכל היותר ניתנה לנו היכולת לחקור רק בעניין הקו שהוא מצידינו.

הרב משה כהן

&nbsp

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)