דילוג לתוכן העיקרי

ד"ת קצרים - עיון ב'נפש החיים'

עיון שיטתי ב'נפש החיים', ספרו של רבי חיים מוולוז'ין. עמידה על הרקע לכתיבת הספר, על מבנהו ועל מגמותיו, עיון ביסודות המובאים בארבעת שעריו.