דילוג לתוכן העיקרי

הלכה והיסטוריה ישראלית (ב)

לידתה של מדינת ישראל והצמיחה המתמשכת שלה אל מול אתגרים רבים העמידו בפני הפוסקים שאלות שלא הוענקו אלפיים שנה. סדרה זו בוחנת מספר סוגיות מרתקות שעוררו מחלוקת הן בחברה הישראלית והן בבית המדרש. כאן אנו עוסקים בשנות 1994-2023.  ניתן להציץ בשיעורים הראשונים בסדרה זו בקישור זה.