דילוג לתוכן העיקרי

אורות הקודש (שמע)

בשיעוריו עוסק הרב הלל רחמני בספרו של הרב קוק זצ"ל "אורות הקודש"- בכל שיעור נלמדת פסקה אחת הקשורה בעיקרי משנתו של הרב קוק זצ"ל.