דילוג לתוכן העיקרי

פרשת מסעי תשס''א

מר משה מושקוביץ
11.08.2014
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת מסעי

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/masai1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/masai2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/masai3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/masai4.gif

 

 

א. רש"ר הירש.

פרק לג' פסוקים א'-ב':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי אותו יש לפרש כאן?

2.   מה לדעת פרשננו היתה סיבת איזכור המסעות לפרטיהן?

3.   ר' משה הדרשן - המצוטט ברש"י מרכך את עונש הנדידה, התוכל להסביר?

4.   פרשננו מנסה להתמודד עם השינוי בסדר הדברים עפ"י הכתוב בפסוק ב', מהי הגדרתו למוצאיהם, למסעיהם?

5.   מהי כוונת הקב"ה בכך ואיך הבינו ישראל באופן שונה את הענין?

6.   מה הרעיון בכך?

 

ב. מי השילוח.

פרק לג' פסוק כד':

 

שאלות

 

1.   פרשננו - כמו הרבה פרשנים אחרים - מחפש את המשמעות של שמות המקומות וההדרכה בכך לדורות, למה ומה הרעיון בכך?

2.   מה מוסר ההשכל שהוא לומד כאן?

3.   איך ולמה הוא "משחיל" את ענין "שלושת השבועות" לכאן?

4.   "יתן תקיפות בלבם שלא יחרדו" מה פירוש, והאם זה מבטל את "שלושת השבועות"?

5.   היש לכך השלכה להיום ואיזה?

6.   פרשננו מבחין בשינוי סגנוני של אי הזכרת "נשיא" בשלושה שבטים, מה הוא לומד מחך?

7.   מה הרעיון בכך?

 

ג. מלאכת מחשבת.

פרק לג' פסוק נה':

 

שאלות

 

1.   בראשית הקטע מעלה פרשננו שאלה עקרונית, מהי?

2.   מה לומד פרשננו - בתחילת דבריו - מן הנאמר בספר שופטים?

3.   למה "אין תבונה בפסוקים... ואיך יענישם", מהי קושיתו של פרשננו כאן?

4.   פרשננו בהסברו מדגיש כי הציווי היה טוטאלי אך הביצוע של בני ישראל היה כושל, התוכל לפרט ולהסביר?

5.   מה היה הרעיון של השארת חלק מן המצוה דוקא לדור השני ומה לבסוף זה הביא?

6.   לפי זה מה בדיוק היה חטאם של ישראל?

7.   מה היה עונשם על כך?

 

ד.   ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק לה' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   שני דיוקים לומד פרשננו מן הלשון של הפסוק, מה הם?

2.   לפי פירושו מה בדיוק קרה בעת חלוקת הארץ, מה נמסר עפ"י הכרעת משה ומה הוגרל?

3.   מתי התבצעה החלוקה הזו ולמה?

4.   למה ואיך עדיף גורל על חלוקה?

5.   פרשננו רומז על חלוקה לא שווה בין ראובן לגד, מה היו העובדות בשטח?

6.   דרך אגב נחלתו של מי היתה הגדולה בין שני השבטים וחצי?

7.   איך התבצע הגורל עפ"י רוח הקודש?

 

ה.   חזקוני

פרק לה' פסוקים טז', כ', כה', כו', כח':

 

שאלות  

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק טז' ואיך פרשננו משיב על כך?

2.   מה הרעיון ש"ברזל ממית בכל שהוא"?

3.   מה הוא מחדש בפסוק כ'?

4.   בפסוק כג' מסביר פרשננו עיקרון הלכתי, מהו?

5.   בפסוק כה' מביא פרשננו רעיון חדשני לציווי המשונה של "עד מות הכהן הגדול", התוכל להסבירו?

6.   בפסוק כח' מרחיב פרשננו עוד על תפקידו והשפעתו של הכהן הגדול, התוכל להסביר?

7.   איך ניתן להבין את מאמר רבותינו: "מיתתו מכפרת"

 

ו. רבינו בחיי.

[פרק לו' פסוק יג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו משווה את הסיומות של ספרי "ויקרא ו"במדבר", מה הוא מוצא ומה הוא לומד מכך?

2.   מה ההבדל בין "את משה" לבין "ביד משה"?

3.   פרשננו - בלשון מליצית רווית קטעי פסוקים מסביר את ההבדל בין שתי הבריתות, התוכל להסביר?

4.   מה מועיל לו הפסוק המצוטט מסוף ספר דברים?

 

 

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.

 

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)