דילוג לתוכן העיקרי

פרשת פנחס תשס''ב

מר משה מושקוביץ
28.06.2002

א. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כו' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.  מהו הקושי בפסוק המתעורר אצל פרשננו כאן?

2.  היש לך בשובה אחרת לכך?

3.  מה בדיוק עשה פנחס ולמה כל כך חשוב לציין זאת?

4.  במה מעשה זה סייע לכפרה?

 

ב. מלאכת מחשבת.

פרק כה' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.  שלוש שאלות שונות מקשה פרשננו בתחילת דבריו, התוכל למנותם ולהסבירם?

2.  מה הקושי שמוצא פרשננו במאמר חז"ל בדבר עשיית דין למעלה או למטה?

3.  פרשננו מרחיב להסביר את ההבדל בין "הערכאה של למטה" דהיינו בית דין אנושי לעומת "הערכאה העליונה" של הקב"ה - התוכל להסביר?

4.  למה "אין שני דינים"?

5.  למה אם "נעשה דין למטה" אין המשפחה והסביבה נענשים כאשר היו נענשים בבית דינו של הקב"ה?

6.  לאור זה מה עשה פנחס ואילו תוצאות היו לכך?

7.  מה הרעיון בכל זה?

 

ג. ספורנו.

פרק כה' פסוקים יג', יד':

 

שאלות

 

1.  מה הקושי האפשרי בקטע הראשון של פסוק יג' ומהי תשובת פרשננו לכך?

2.  מה היתה כפרת פנחס כאן ומה שכר קיבל עבורה?

3.  מהו הקושי בראשית פסוק יד', היש לך תשובה?

4.  מהי תשובת פרשננו לכך?

5.  מה ועל מה היה שכרו של פנחס?

 

ד.  משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כו' פסוק מב':

 

שאלות

 

1.  פרשננו מבחין בשינויי לשון בפסוקים, מה הם?

2.  פרשננו בונה את פירושו על הנאמר בגמרא מסכת יומא בענין אחר, מה היתה כוונת המאמר המצוטט במקומו?

3.  איך פרשננו מביאו לכאן?

4.  מה היתה בעיית שבטי השפחות?

 

ה. רש"ר הירש

פרק כו' פסוק נו':

 

שאלות

 

1.  קרא את הפסוקים שוב (נג'-נו') ובדוק האם יש כאן בעיה הטעונה פתרון?

2.  פרשננו - עפ"י חז"ל - מסביר את הבעייתיות של הבטחה, קיומה, גזרת דור המדבר וההתחלות, איך הפתרון המוצע עונה על כך?

3.  מה הרעיון בפתרון זה?

4.  למה הוא היה רק חד-פעמי?

5.  מה ההבדל בין "מוחזקת" לבין "ראויה"?

6.  היש בו גם מסר רעיוני-רוחני מעבר לפתרון המעשי?

 

 

כל הזכויות שמורות  2002  לישיבת הר עציון.

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)