דילוג לתוכן העיקרי

פרשת שלח תש''ס

מר משה מושקוביץ
11.08.2014
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת שלח

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shelah1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shelah2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shelah3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shelah4.gif

 

א. אור החיים.

פרק יג' פסוקים יט'-כ',כד':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי האפשרי בפסוק יט' עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   לאורך פירושו כאן משתמש פרשננו בפירוש הפשט דוקא, מה מובילו לכך, שלא כפי שחז"ל פירשו כאן?

3.   "להכיר בניסי האל אשר ימגן אותם בידם", מה כוונתו בדברים אלה?

4.   התוכל לשער למה הוא משתמש במילה מיוחדת זו: "ימגן" ומה משמעותה?

5.   מהו חידושו בהסברו בדבר הארץ "השמנה"?

6.   פרשננו מפרש "היש בה עץ" שלא   כפי חז"ל בדרשותיהם כי אם לפי פשט שלו, מהו?

7.   מה הבעיה עם השם: אשכול?

8.   תוך כדי פירושו הוא מסביר מושג של "כללות ישראל" מה הבעיה ובמה פירושו עונה על כך?

9.   מהי הוכחתו מן הפסוק המצוטט מספר שמות?

 

ב. משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק יג' פסוק ל':

 

שאלות

 

1.   פרשננו בפירושו כאן מסביר ענין שלם הקשור בפרשתנו הסובב בנושא חוסר בטחון וחששות, התוכל להסביר זאת?

2.   ממה בדיוק הם פחדו?

3.   מה הסכנה ב"עודף אמונה" בכוחו של משה?

4.   למניעת סכנה זו מה קרה?

5.   מה אמר כלב ולמה דוקא הוא?

6.   מתי ואיך יכולה "שליחות נביא" להשתנות?

7.   איך אחרי כל הדברים הנ"ל מתפרש פסוקנו?

 

ג. מלאכת מחשבת.

פרק יג' פסוק לג':

 

שאלות

 

1.   מה הם הקשיים שפרשננו מוצא בפסוק?

2.   היכן חיו הענקים והיכן גרו בניהם ולמה זה חשוב?

3.   מהי תשובתו לשאלותיו?

4.   איך הוא מסביר את המלה: "מן" כאן?

5.   התוכל להביא דוגמא לשימוש זה?

 

ד. מדרשי תורה.

פרק יד' פסוקים ד'-ט':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה בכלל הקושי האפשרי בפסוק?

2.   חז"ל הגדירו את התרסתם בעבודה זרה, איך פרשננו מסביר זאת ובמה עשו זאת?

3.   מהי הוכחתו מן הנאמר בדור ההפלגה?

4.   מה בדיוק היתה תשובת יהושע וכלב לטענת העם.

5.   מה פירושו לנאמר: "יסר צלם מעליהם"?

6.   מהו כאן הופעת: "כבוד ה'" לפי כל זה?

 

ה. הכתב והקבלה.

פרק יד' פסוק ח':

 

שאלות

 

1. מהו הקושי בהגיון שפרשננו מעלה כאן בשם "המפרשים"?

2.   מהי תשובתם של יהושע וכלב ואיך פרשננו מבין אותה?

3.   מהי הוכחתו לכך מתוך דברי יהושע וכלב עצמם?

4.   מה הבעיה האפשרית עם המלה: נפילים?

5.   איך פרשננו מסבירה?

 

ו. המשתדל.

פרק יד' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מעלה שאלה עקרונית-תיאולוגית, התוכל להסבירה?

2.   מהי דעת פרשננו כאן?

3.   אם כך למה בכל זאת לא זכו להכנס לארץ?

4.   פרשננו מצטט את דעת האבן-עזרא וחולק עליו התוכל להסביר את שתי הדעות?

5.   מהי דעת הרמב"ן ומה הוכחותיו?

6.   ירושת הבנים מהי האם הוכחה לעונש או להיפך הוכחה על סליחה מלאה?

 

ז. חזקוני.

פרק יד' פסוקים כ', כב',כד':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מזכיר את חטא העגל, למה?

2.   דעת פרשננו היא כי החטא לא נסלח, מה הן הוכחותיו?

3.   מהו הקושי בשימוש לשון עבר - סלחתי - ומה ראייתו שמדובר בהווה דוקא ולמה זה חשוב?

4.   איך ולמה פוקד ה' עוון אבות על בנים?

5.   מהו הקושי בשימוש: "וינסו" ומהי תשובתו?

 

*******************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

   [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

     GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון

 

 

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)