דילוג לתוכן העיקרי

פרשת וירא תשס''ה

מר משה מושקוביץ
11.08.2014
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וירא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera2.gif

http://www.etzion.org.il//iyun/vayera3.gif

 

א. כלי יקר.

פרק יח' פסוק יב':

 

שאלות

 

1.  בקטע הראשון מעלה פרשננו מספר שאלות, התוכל למנותם ולהסבירם?

2.  קרא את רש"י לפסוקנו, מה לא מחוור לפרשננו?

3.  פרשננו קובע כי שרה לא פקפקה ביכולתו של הקב"ה, אם כן מה היו ספקותיה ועל סמך מה?

4.  הקב"ה "תיקן" את דבריה בדבריו עם אברהם איך ולמה ומה התוצאה מכך?

5.  מה הקושי בקטע האחרון?

6.  מהי תשובת פרשננו לכך?

 

ב. בכור שור.

פרק יח' פסוקים יז'-יט':

 

שאלות

1.  מהו לכאורה הקושי בפסוק יז' ומהי תשובת פרשננו?

2.  מהי הרחבת פירושו בפסוק יח'?

3.  מהו הקושי ההגיוני בפסוק יט' ואיך פרשננו מסבירו?

4.  מה בדיוק עשה אברהם ומה הקב"ה העניק לו?

5.  איך זה מתקשר לנאמר בפסוק יז'?

 

ג. אור החיים.

פרק כא' פסוק א':

 

שאלות

1.  מהו קושי שפרשננו מוצא כאן ואיזה סוג קושי זה?

2.  מה ואיך "ימעיט ההבטחה"?

3.  "זימוק מצוה" וסגולתה, איך זה פועל כאן?

4.  למה סיפור פרעה מוכיח את צדקת הפירוש כאן?

5.  מה הקושי האפשרי בקטע השני ומהי תשובתו?

 

ד. משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כא' פסוק יז':

 

שאלות

 

  1.  מה קושי או קשיים מוצא פרשננו בפסוקינו?

  2.  מה, מתי ואיך ראתה הגר?

  3.  פרשננו קובע שמעשה העקידה דומה לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, התוכל להבהיר?

  4.  למה חשוב לו להדגיש זאת?

  5.  איך הוא מסביר: "מוריה"?

  6.  "עבודתו מחנכתו", מה פירוש ולמה זה חשוב להדגיש כאן?

 

 

 

כל הזכויות שמורות   2004   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

MAJORDOMO@ETZION.ORG.IL

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

LISTS@VBM-TORAH.ORG

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9937-300 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת YHE@ETZION.ORG.IL

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)