דילוג לתוכן העיקרי

פרשת כי תבוא תש''ס

מר משה מושקוביץ
11.08.2014
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת כי תבוא

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/kitavo1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitavo2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitavo3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitavo4.gif

 

 

א.   אור-החיים.

פרק כח' פסוק מז':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוקים מה'-מח', מה הבעיה שפרשננו מעלה כאן בראשית דבריו?

2.   על מה ולמה בא העונש?

3.   מהו בדיוק העונש?

4.   למה חשוב לו להדגיש כי "ענשים אלה מכוונים כנגד פריקת עול מצוות עשה", מהי אפשרות אחרת להבנה כאן?

5.   מה המצב עם מצוות "לא תעשה"?

6.   הכל נכלל במצות "היראה" למה ומה הכוונה בכך?

7.   בקטע האחרון: "או אפשר"... עובר פרשננו לפירוש שונה לחלוטין, מהו?

8.   מהי הבעיה עם: "כאשר שש" ועם "רינה" ואיך פרשננו מסביר זאת?

9.   מה קרה אצל אחאב בן עמרי?

10.   מה ההבדלים בתרגום הדבירם אצל אונקלוס ולעומתו יונתן בן עוזיאל?

 

ב.   תוספת ברכה.

פרק כח' פסוק מז':

 

שאלות

 

1.   פרשננו בראשית דבריו מסביר את המושגים עבודת ה' מיראה ומאהבה, איך זה שייך לכאן?

2.   בעצם מה דעתו על אופני עבודה אלה?

3.   מה "לא ניתן להאמר כלל" ולמה?

4.   מה ולמה נאמר על הגרים ואיך זה מסתדר?

5.   "לשון הפסוק הזה מהופך" התוכל להסביר מושג זה בהתאם לדוגמאות המובאות?

6.   איך עפ"י זה מתבארים הדבירם?

7.   מהי אפשרות הפירוש שלא עפ"י היפוך כי אם ע"י שינוי משימוש ב"בית" לשימוש ב"מיים"?

8.   התוכל לפי זה להסביר את הענין ולנמקו?

9.   פרשננו מסביר עפ"יּ זה את המשנה באבות (ד',יט') התוכל להסבירו?

10.   מהו הקושי שלו ואיך הוא מתרצו?

 

ג.   בכור שור.

פרק כח' פסוקים ס',סא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק ס' שפרשננו משיב עליו ומהי תשובתו?

2.   מהו הקושי בפסוק סא' ומה תשובה פשוטה יכולה להנתן כאן?

3.   מה בדיוק היה העונש או הצרה שבפניה עמדו ישראל לפי פירושו בפסוק סא'?

4.   איך מתפרש בכך פסוקנו?

 

ד.   משך חכמה   - עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כח' פסוק סא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שלו לפסוקנו?

2.   מהי תשובתו לכך?

3.   מהי הבעיה עם פטירת משה ואהרון ואיך פרשננו מתמודד אתה?

4.   מהי הוכחתו לכך?

5. מהו הסיפור המובא כאן מן הירושלמי ואיך הוא משתלב בפירוש כאן?

6.   איך פרשננו מבאר את הפסוק המצוטט מישעיהו?

7.   מה הרעיון בכל זה?

 

ה.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כח' פסוק סא':

 

1.   קרא את הפסוק ומצא מה הקשיים האפשריים בו?

2.   מהו הקושי שפרשננו מעלה כאן עפ"י ההגיון?

3.   מהי תשובתו המעוגנת בנסיון של מאות שנות גלות?

4.   מהי הקללה בכך ש"אין קונה" עפ"י פירושו זה?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

     GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון

 

 

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)