איסור נשים נכריות ומהותו של יום השבת לסיפור נחמיה

  • הרב יובל שרלו

download