דילוג לתוכן העיקרי

תוכנית תנ"ך (שמע)

76 מבטים שונים על כל ספרי נביאים ראשונים, ירמיהו, הושע, יונה, עזרא ונחמיה ועוד. הסתכלויות שונות של אנשי בית מדרש אחד, בליווי דיונים בסוגיות עקרוניות בלימוד התנ"ך.