דוד כתב ספר תהילים על ידי עשרה זקנים

  • הרב משה ליכטנשטיין

download