יצרים אצל האבות בב טז

  • הרב משה ליכטנשטיין

download