כל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה

  • הרב משה ליכטנשטיין

download