מוקצה מחמת גופו בסיס לדבר האסור

  • הרב יוסף צבי רימון

download