דילוג לתוכן העיקרי

הלכות שבת (שמע)

ל"ב שיעורים מפי הרב יוסף צבי רימון לפנינו. רובם בענייני הלכה הנוגעים לשבת, בדגש על הלכות בישול ומוקצה, וחלקם בדברים הנוגעים למועדים ולימים טובים.