מיהושע לזקנים, לנביאים ולאנשי כנסת הגדולה

  • הרב יעקב מדן

download