דילוג לתוכן העיקרי

קש"ת - שלשלת ההלכה

הסדרה מבארת את המשנה הראשונה של מסכת אבות המתארת את השתלשלות התורה. הרב מדן מבאר מי הם האנשים המוזכרים בכל שלב במשנה.