מין במינו וביטול בשישים

  • הרב דניאל וולף

download