מי היו אנשי כנסת הגדולה

  • הרב יעקב מדן

download