מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים

  • הרב עזרא ביק

download