דילוג לתוכן העיקרי

גמרא בבא מציעא (שמע)

ארבעים ושלושה שיעורים, העוסקים ודנים בעיון בעניינים מרכזיים מסוגיות נבחרות במסכת בבא מציעא, בעיקר מן הפרקים ראשון, שלישי, שביעי ושמיני.