סיכום דיני מוקצה

  • הרב יוסף צבי רימון

download