סיכום הפילוסוף ופתיחת הנוצרי

  • הרב בני להמן

download