דילוג לתוכן העיקרי

שיעורים בספר הכוזרי (שמע)

סדרת שיעורים מקפת בנושאי עיוניו המחשבתיים של ריה"ל בכוזרי. הסברים, השוואות ומשמעויות.