עלייתו של נחמיה ובניית חומות ירולשים

  • פרופ' אריה רוטנברג

download