עשה רבי שילא - סיפור פורימי במסכת ברכות, חלק ב' - הקשרו הרחב של סיפור ר' שילא

  • הרב יונתן פיינטוך