פרשת בשלח,איפה ואיפה - עיון בפרשיות נדודי ישראל במדבר

  • הרב יעקב מדן

download